Laparoskopi nedir?

Laparoskopi genel anestezi altında yalnızca göbek deliğinden yapılan küçük bir kesiden ince bir teleskopun karın içine sokulduğu ve karın içi organların görüntülenmesi sağlayan cerrahi bir müdahaledir. Karın içi organlarının detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlarken, mevcut patolojilerin ve hastalıkların teşhisinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda karın bölgesinde açılan 3-5 mm ’lik deliklerden içeriye sokulan tıbbi aletler ile tedavi imkanı sağlayan bu yöntem, halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinmektedir.

Laparoskopi kimlere yapılabilir?

Minimal invaziv operasyonları için belli bir yaş sınırlandırılması yoktur. Ancak operasyon tercihindeki belirleyici temel faktörler, uygulamanın yapılacağı merkezin laparoskopik cerrahi donanımının yeterliliği doğrultusunda şekillenmektedir. Ayrıca açık ya da kapalı cerrahi tercihinde, hastanın ve hastalığın ele alınması yani detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Özellikle daha önce açık ameliyat geçirmiş olan hastalarda meydana gelen yapışıkların göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü bu adezyonlar (yapışıklık) bazı durumlarda laparoskopik cerrahiyi engelleyebilmektedir.

Laparoskopik cerrahi hangi hastalıklarda uygulanır?

Günümüzün teknolojik imkanları doğrultusunda tıp alanında geliştirilen birçok tedavi seçeneği ile hemen hemen bütün operasyonlar açık ameliyata bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskleri önlemek, iyileşme sürecini hızlandırmak ve bu zaman aralığında karşılaşılabilecek komplikasyonları engellemek amacı ile laparoskopik cerrahide toplanmaktadır. Bu nedenle çok sayıda kesi ve ameliyat izine gerek kalmadan laparoskopi cerrahisinin uygulandığı başlıca hastalıklar aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Safra kesesinin çıkarılması
  • Kasık fıtığı
  • Apandisit
  • Reflü ve mide fıtığı
  • Kalınbağırsak kanseri
  • Mide kanseri
  • Bazı pankreas kanserleri gibi birçok genel cerrahi operasyonu laparoskopi yöntemi ile başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Bunların dışında günümüzde ortopedik, ürolojik, jinekolojik ve kalp-damar cerrahisinde minimal invaziv tekniklerinden her geçen gün daha fazla yararlanılmaktadır. Ayrıca ileri laparoskopi cerrahi sayesinde dalak ya da böbrek üstü bezlerinin çıkarılması, gastrik by-pass ameliyatlarında da güvenli ve pratik bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak bu operasyonlar ülkemizde sayılı hastanelerde yapılabilmektedir. Geçmişten günümüze kadar geliştirilen kapalı ameliyat tekniklerinin ilerleyen yıllarda da birçok alanda yer alacağı ve yaygın olarak kullanılacağı ön görülmektedir. Özellikle teknoloji ile birlikte tecrübe ve bilgi deneyimi arttıkça, rutin operasyonlarda yer alacaktır. Ancak günümüzde de Laparoskopinin kesin olarak kullanılamayacağı durumlar oldukça azdır.

Laparoskopi cerrahisi hangi durumlarda uygulanmamaktadır?

  • İleri derece de akciğer veya kalp hastalıklarında
  • Geçirilmiş karın içi operasyonuna bağlı aşırı yapışıklıklar
  • İleri seviyede kanser hastalığı olması halinde laparoskopik cerrahi uygulanmamaktadır.