Safra kesesi taş ve polip tedavisinde yeni yaklaşım

Safra Kesesi Koruyucu Cerrahi

Safra Kesesi Koruyucu Cerrahi

Safra kesesi önemli bir organ mıdır?

Elbette vücudumuzdaki her organ önemlidir ve tüm sistemler birbirleriyle etkileşim halindedir. Bir organın fonksiyon bozukluğu veya eksikliği diğer organ ve sistemleri etkiler. Safra kesesi de sindirim sistemi için çok önemli bir organdır.
Safra kesesinin safrayı depolama, yoğunlaştırma ve zamanı geldiğinde boşaltma işlemi sindirim sistemi ve biyolojik saatimiz için önem arzetmektedir. Bağırsaklara safranın yoğun şekilde akmasının sadece besinlerin sindirim dönemlerinde olması safra kesesinin sayesinde olmaktadır. Safra aslında sindirim hücrelerimiz için hasar verici bir maddedir. Safra kesesinin varlığı sindirim hücrelerimizin sürekli safraya maruz kalmasını önleyerek onları korumaktadır. Ayrıca uzun süre aç kaldığımız gece uykusu döneminde de safrayı bekleterek sindirim sistemimizin dinlenmesini sağlamaktadır.  Yağlı besinler ince bağırsağa ulaştığında safra kesesi kasılarak safrayı bağırsağa boşaltır.
Safra , deterjan benzeri etkisi ile yağları çok küçük parçalara ayırır. Bu sayede yağlar ve yağda eriyen vitaminler ince bağırsak hücreleri tarafından kolayca emilerek vücuda dağılırlar. Safra kesesi alınmış insanlarda bu döngü bozulmaktadır. Daha akışkan (yoğunluğu az) bir safra bağırsaklara sürekli akmaktadır.Midenin ve bağırsakların safraya ve safra tuzlarına sürekli maruz kalması alkalen gastrit ( hazımsızlık, şişkinlik, reflü) veya bağırsakta inflamasyona (şişkinlik, ishal) yol açmaktadır.  Safra yoğunluğunun az olması nedeniyle yağlar etkili bir şekilde parçalanamaz ve sindirilemez.

Bunun sonucunda da safra kesesi alınmış insanların yaklaşık %40’ında yağlı besinlere karşı hazımsızlık, mide ağrısı, şişkinlik, ishal veya yağlı dışkılama gibi sindirim şikayetleri gelişir.

Safra kesesini almadan sadece safra taşları alınabilir mi?

Safra kesesi, başta sindirim sistemi olmak üzere vücudumuzdaki tüm organ ve sistemler ile koordineli çalışır. Diğer sistemlerdeki bozukluk safra kesesini de etkiler. Yanlış beslenme sonucu sindirim sisteminde gelişen bozukluklar veya vücudumuzun toksinlere maruz kalması tüm sistemlerde olduğu gibi safra kesesinde de kronik inflamasyona ve fonksiyon bozukluğuna sebep olur. Kronik inflamasyon sonucu kolesterol, safra asidi ve karaciğer metabolizması da etkilenerek safra kesesinde taşlara ve kronik iltihapa sebep olur. Safra kesesinde taş olan hastalarda yüksek oranda eşlik eden diğer sistem bozuklukları da vardır. Safra taşı oluşumundan sadece safra kesesini sorumlu tutmak yanlış bir yaklaşımdır.

Organı korumak esas olmalıdır.

Bu nedenle aşağıdaki özelliklere sahip hastalarda ,safra kesesinin acilen alınması gereken bir durum yoksa, safra kesesi korunarak sadece içerisindeki taş alınabilir. Safra kesesini ve diğer sistem bozukluklarını iyileştirici tedbirleri uygulamaya ameliyat öncesi başlanarak ameliyat sonrasında da devam edilmelidir.

–        Safra kesesi iltihabı veya pankreatit atağı geçirmemiş

–        Ailesinde birkaç kişide safra taşı hikayesi olmayan

–        Ana safra kanalında taş nedeniyle ERCP olmamış

–        Kanser şüphesi olmayan

–        Eşlik eden kontrolü zor kronik hastalığı (obesite,diyabet, kalp, akciğer veya karaciğer yetersiziliği vs.) olmayan

–        Daha önce üst karın bölgesinden ameliyat olmamış

–        Ultrasonografide safra kesesi fonksiyonu ve duvar kalınlığı normal olan

–        Taş sayısı 3’ten az olan hastalar safra kesesi koruyucu cerrahi için uygundur.

Safra taşı alma ameliyatı nasıl yapılır?

Safra taşı çıkarma ameliyatı , genel anestezi altında, laparoskopik (kapalı yöntem) olarak karın duvarına açılan küçük deliklerden yapılır. Karına açılan deliklerin sayısı safra kesesinin durumuna göre tek veya 4 adet olabilir. Ameliyat sırasında kamera sistemleri ve özel laparoskopik aletler kullanılır. Safra kesesinin tepe noktasından, taşların büyüklüğüne göre , kesi yapılır. Kamera ile safra kesesi içerisine girilerek taşlar çıkarılır. Ayrıca safra kesesi içerisinde polip varlığında da aynı işlem ile polip çıkarılıp ameliyat esnasında patolojik inceleme yapılabilir. Safra kesesi içerisinde ve safra kesesi kanalında taş kalmadığına emin olunduktan sonra mukoza ve seroza katları ayrı ayrı emilebilen dikişler ile kapatılır. Karın duvarındaki delikler de dikilerek kapatılır.

Safra taşı alma ameliyatı için hastalar nasıl hazırlanır?

Detaylı muayene ve tetkikler ile eşlik eden sistem bozuklukları (mide ve bağırsak sistemi, hormonal sistem, nörolojik sistem vb.) saptanır. Ultrasonografi ile safra kesesinin yapısal özellikleri ve fonksiyonu değerlendirilir. Taş sayısı ve özellikleri belirlenir. Ameliyat için uygun olduğuna karar verilen hastaların diyet ve yaşam şekilleri düzenlenmelidir. Vücutta eksik olan vitamin ve elementler yerine konmalıdır. Bozuk olan sistem ve organlar düzelene kadar hastalar yakından takip edilmelidir. Önlemler başarıya ulaştıktan sonra safra kesesi fonksiyonları değerlendirilerek safra taşı alma ameliyatı planlanabilir. Ameliyat öncesi hazırlık döneminin süresi kişinin sağlık durumuna göre planlanır.

Safra taşlarının alınması ameliyatının komplikasyonları nelerdir?

Safra taşı alma ameliyatının komplikasyon oranı safra kesesini alma ameliyatına göre daha düşüktür.
Genel anesteziye bağlı komplikasyonlar görülebilir. Safra taşı alındıktan sonra safra kesesine açılan delik dikilerek kapatılır. Dünyada yapılan vakalarda bu dikiş yerinden safra sızıntısı görülmemiştir. Ancak yine de böyle bir ihtimal söz konusudur. Böyle bir durumda safra kesesi alınmalıdır. Ameliyat sırasında nadiren ana safra kanalına taş düşme riski olabilir. Yara yeri enfeksiyonu, kanama veya fıtık gibi komplikasyonlar nadiren görülebilir.

Safra taşları alındıktan sonra tekrar taş oluşma riski nedir?

Bir aydan 10 yıla kadar yapılan takiplerde tekrar taş oluşma riski %5-30 arasındadır. Dikkatli hasta seçimi , ameliyat öncesi ve sonrası beslenme ve destek önerilerine uyulduğu takdirde tekrar taş oluşma riski azalacaktır. Taş tekrarladığı zaman ‘Safra taşları ne gibi rahatsızlıklara sebep olur’ bölümünde anlattığımız durumlara yol açabilir. Yapılan çalışmalarda tekrar oluşan taşların çoğunlukla sessiz (şikayete yol açmayan) taşlar olduğu bildirilmiştir. Şikayete yol açtığı takdirde tedavi safra kesesinin alınmasıdır.

Hasta Yorumları

Uzun yıllardır kontrol ettirdiğim safra kesesi taşım artık bana sıkıntılı günler yaşatıyordu. Büyüklüğü 2 cm’ye ulaşmıştı.
Uzun yıllardır kontrol ettirdiğim safra kesesi taşım artık bana sıkıntılı günler yaşatıyordu. Büyüklüğü 2 cm’ye ulaşmıştı. Dr. Hakan Akıncı ile yapmış olduğum görüşmede artık taşımdan ayrılma zamanının geldiğini söyledi ve bana şimdiye kadar duymadığım yeni bir yöntemden bahsetti. Eğer safra kesem uygun ise bu operasyonun safra kesesi alınmadan sadece taşın alınarak yapılabileceğini ve safra kesemin işlevine devam edeceğini anlattı. Safra kesemin sindirim sistemim için önemli organlardan birisi olduğunun farkına varmamı sağlamıştı anlattıkları. Ayrıca yanlış beslenme nedeniyle vücudumdaki kronik infalamasyon, mide ve diğer organlarım gibi safra kesemi de bozuyordu.
Uygun bir zamanda karnım aç ve tokken yapılan ultrason incelemesinde safra kesemin kasılma fonksiyonunun ve duvar kalınlığının bu operasyon için çok uygun olduğunu söylediğinde çok ama çok mutlu olmuştum. Yani safra kesem güzel çalışıyordu. Sadece içerisinde taş vardı.
Yanlış beslenme alışkanlıklarımdan dolayı yapılan testlerde birçok değerim eksik çıkmıştı. O gün Doktorumun sağlıklı yaşam önerilerine uymam gerektiğinin farkına varmıştım.
Önerdiği gıda takviyelerini alarak ilk adımı atmıştım. Beslenme önerileri ilk zamanlar beni biraz zorlasa da sonrasında gıdaların doğal tatlarını almak müthiş hissettiriyordu.
Ameliyat günü geldiğinde ben de doktorum da heyecanlıydık, başarılı bir operasyon sonrası yıllardır büyüttüğüm tek taşımdan beni ayırmışlardı. Gözlem amaçlı bir gece hastanede kaldım. Gün içerisinde doktorum sık sık ziyarete geldi ve beni ve yakınlarımı sürekli bilgilendirdi, sonsuz teşekkürler.
Ameliyat sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım bir ay boyunca her hafta kontrole gittim.
Doktorumun önerileri sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo verdim ( 3 ayda 8 kg) kendimi enerjik, mutlu ve inanılmaz motive hissediyorum.
Herşey için çok ama çok teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle
Pekşen Yılmaz

Nisan 2017 tarihinde sindirim problemlerim nedeniyle yapılan tetkiklerimde safra kesemde 1,6 cm büyüklüğünde taş saptandı

Nisan 2017 tarihinde sindirim problemlerim nedeniyle yapılan tetkiklerimde safra kesemde 1,6 cm büyüklüğünde taş saptandı. Ameliyatla safra kesemin alınması gerektiğini söylediler. Jinekoloğumun tavsiyesi ile Hakan Bey ile Mayıs ayında randevu alarak tanıştık.
Hakan Bey şikayetlerim doğrultusunda beni detaylı olarak muayene etti ve tetkikler yaptı.
Yanlış beslenmem nedeniyle insülin direncim, Hashimoto tiroiditim ve sindirim sistemimde bozukluklar olduğunu söyledi. Sağlıklı yaşam ve beslenme önerileri verdi. Ayrıca destek ürünler başladı. Gluten alerjimin olduğunu tespit edip hem alerjimi tedavi edip hem de taşı eritmek için tedaviye başladı. Hızla büyüyen safra taşımın büyümesi bu süreçte durdu, ancak küçülmedi.
Uzun yıllardır mevcut olan şikayetlerim (gluten alerjisinden kaynaklanan) bitmesine rağmen ileride sıkıntı yaratabileceğinden taşın alınmasına karar verdim. Başarılı bir operasyondan sonra ertesi gün hastaneden ayrıldım. Doktorumuntavsiyelerine de uyarak 3. gün dışarıya kısa mesafeli yürüyüşlerime ve 4.  günde glutensiz eski beslenmeme geri döndüm. Kısa sure sonra da yürüyüşlerime ve normal hayatıma geri döndüm. Kendimi eskisinden daha iyi hissediyorum.
Bu süreçte Hakan Bey’in devamlı ilgisi , safra keseme ikinci bir şans tanıması ve genel sağlığımı düzeltmesinden dolayı kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim.

Reyhan Oruç

Daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Surgimed Clinic , Op. Dr. Hakan Akıncı
Hakkı Yeten Cad. Fulya Aşçıoğlu Plaza No:10 Kat:1 D:3 Şişli – İstanbul
Tel : +90 212 231 80 71