Endoskopi, sindirim sisteminin, midenin, yemek borusunun , on iki parmak bağırsağının ve kalın bağırsağın görüntülenmesinin genel isimlendirmesidir. Endoskopinin ismi incelenen organa göre değişmektedir. Örneğin yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsak aynı anda incelendiğinde bu duruma gastroskopi denir. Örneğin endoskopi kalın bağırsak için yapıldığında bu uygulamanın da ismi kolonoskopi olarak isimlendirilir.

Endoskopi

Endoskopi ucunda kamera ile görüntülemeyi sağlayan ve kıvrılabilme özelliği olan 8 – 10 milimetrelik çapında bir aletle tüm sindirim sisteminin görüntülenmesidir. Endoskopide görüntülenecek organların sıralaması yemek borusunda başlayarak, mide, kalın bağırsak ve on iki parmak bağırsağa kadardır. Endoskopik incelemede hem teşhis hem de tedavi yapılabilmektedir.Endoskopi genel bir isimlendirmedir ve tedavi edilen ya da tetkik edilen organa göre ismi de değişmektedir.

Gastroskopi

Gastroskopik inceleme yemek borusu ile mideye aynı anda bakılabilmesidir. Gastroskopik inceleme ile yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsakları incelenebilmektedir. On iki parmak bağırsağından sonra yapılan kalın ve ince bağırsak incelemelerine kolonoskopi denir. Gastroskopi de gastroskop adı verilen ve kurşun kalem kalınlığında ucunda kamerası olan plastik bir boru bulunur ve incele bu alet yardımıyla yapılmaktadır. Gastroskopi sırasında yemek borusu ve mideden biyopsi örneği alınarak hem teşhis hem de tedavi yapılabilmektedir.

Endoskopi ve Gastroskopi arasındaki farklar

Endoskopi tüm sindirim sisteminin incelenmesine verilen genel bir addır. Endoskopi ile yemek borusun, mide, on iki parmak bağırsağı, kalın ve ince bağırsakların incelenmesinin tümüne tıp literatüründe endoskopi denmektedir. Gastroskopi ise yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının birlikte incelenmesine denir.