Laparoskopi yöntemi, karından yapılan küçük bir kesiden ameliyatın gerçekleştirilmesi ve cerrahi bir müdahale olması nedeni ile karşılaşılabilecek komplikasyon riskini en aza indirgemesinden dolayı günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle kadın hastalıklarının büyük bir kısmında laparoskopi yani kapalı ameliyat yöntemi tercih edilmektedir. Küçük bir kesi alanından yapılan müdahale ile hastanın daha az ağrı hissi duymasına, daha kısa sürede iyileşmesine ve birden fazla kesi işleminin uygulanmamasına bağlı olarak cilt deformasyonunu engellemesi gibi daha birçok avantajı hastaya sunmaktadır. Ayrıca tıbbi zorunluluk nedeni ile kadın hastalıkları tedavisinde yapılan açık ameliyatlar, hamile kalamama gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Ancak meydana gelebilecek enfeksiyon, yumurtalıkların zarar görmesi ve yapışıklık riski laparaskopik cerrahi ile ekarte edilerek, doğurganlık özelliği koruma altına alınmaktadır.

Her geçen gün tıp alanında geliştirilen yöntemler, cerrahi müdahalelerin daha kısa sürede gerçekleştirilmesini ve oluşabilecek komplikasyon riskini azaltmaktadır. Laparoskopik cerrahinin hastaya sağladığı diğer avantajlar ise aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Hastanın iyileşme ve hastanede yatış süresi, açık ameliyatlara göre çok daha kısa olmaktadır. Eğer kanser gibi komplike hastalıkların cerrahisi değil ise, hastanın yalnızca bir gece hastanede kalması yeterli olmaktadır.
  • Laparoskopik ameliyatlar daha hızlı ve hasta için daha rahat iyileşmesi süreci sağlamaktadır. Özellikle operasyon gereği karın bölgesinde büyük yara izlerinin olmaması, hastanın iyileşme sürecindeki psikolojik faktörü desteklemektedir.
  • Tüm bu faktörler doğrultusunda hastanın günlük aktivitelerine ve iş hayatına daha erken dönebilmesi oldukça önemli bir faktördür.
  • Laparoskopik cerrahi, insizyon sikatrisi açısından estetik üstünlüğüne sahiptir. Cerrahi müdahale karın bölgesinde yapılan küçük bir kesiden karın boşluğuna ulaşılmasını ve gereken müdahalenin yapılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kalıcı ve uzun süreli yara izi söz konusu değildir. Operasyondan yaklaşık bir ay sonra yara izi büyük oranda kaybolmaktadır.
  • Adezyon ve ileus gibi postoperatif komplikasyon riskinin daha az olması nedeni ile açık ameliyatlara göre büyük avantaj sağlamaktadır.
  • Postoperatif ağrı durumunun oldukça düşük seviyede olması nedeni ile ameliyattan sonra hastanın rahatsızlık duyabileceği ya da hareket kısıtlılığı yaşayabileceği bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle hastanın günlük hayatına daha erken dönmesi, oldukça önemli bir avantajdır.
  • Komplike ve hassas durumlarda çevre dokularda oluşabilecek komplikasyon riskini büyük oranda azalttığı için, hastanın genel sağlığını kontrol altında tutmaktadır.

Laparoskopi günümüzde kanser gibi neredeyse bütün hastalıklarda güvenilir bir şekilde uygulanan bir yöntemdir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte laparoskopik cerrahide kullanılan tıbbi gereçler her geçen gün geliştirilirken, hasta için en etkili ve konforlu tedavi imkanı sağlamaktadır.