Kalın bağırsak (kolon) nedir?

Bağırsak; ince, kalın (kolon) ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumdan meydana gelen uzun bir organdır. Besinlerin midede sindirilmesinden sonra besin değeri yüksek olan kısımlar ince bağırsağa iletilerek burada emilimi sağlanır. Besin artıklarının geriye kalan kısmı ise kalın bağırsaktan ilerleyerek, rektumdan dışarıya atılır. Kalın bağırsak yani kolon ve rektum suyu emerek, artıklar boşaltılana kadar bu alanda bekletilmektedir.

Laparoskopik kolon (kalın bağırsak) rezeksiyonu ve avantajları nedir?

Kalınbağırsak hastalıklarının cerrahi tedavisinde kapalı ameliyat (Laparoskopik Cerrahi) tekniğini 12 yıldır standart olarak uyguluyorum. Laparoskopik kalınbağırsak ameliyatında hastalar açık ameliyata göre daha kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedirler. Laparoskopik kalın bağırsak ameliyatının avantajları aşağıdaki gibidir :

 • Cerrahi müdahaleden sonra daha az ağrı hissi olur.
 • Hastane yatışı ve yoğun bakım ihtiyacı azalır.
 • Normal beslenmeye geçiş süresi hızlanır.
 • Bağırsağın normal faaliyetlerine dönüşü daha kısa bir sürede gerçekleşir.
 • Kozmetik açıdan optimal sonuçlar elde edilmektedir.

Laparoskopik kalın bağırsak cerrahisinin bir çok avantajı olmasına rağmen, bu yöntem için hastaların uygun olması ve ameliyatı yapacak cerrahi uzmanının da deneyimli olması gerekmektedir.

Laparoskopik kalın bağırsak (Kolon) cerrahisinde ne tür hazırlıklar yapılmaktadır?

Kalın bağırsak hastalıklarının teşhisinde kolonoskopi ve bilgisayarlı tomografiden yararlanılmaktadır. Kolonoskopi, anüs bölgesinden kalın bağırsağın sonuna kadar itilen, yumuşak başlı bükülebilir bir tüptür. Uygulanan bu testler sayesinde kalın bağırsağa ait tüm patolojiler cerrah tarafından görüntülenebilmektedir. Böylece cerrahi gerektirecek durumlar teşhis edilerek, uygun tedavi şekli belirlenmektedir. Cerrahiden önce kan testleri, EKG (elektrokardiyogram) ve akciğer röntgen filmi de çekilmelidir.

Kalın bağırsak ameliyatı için yapılan hazırlıklar nelerdir?

Hastanın yaşı, hastalık durumu, kan değerleri, EKG, akciğer röntgeni ve genel tıbbi değerlendirmeleri sonucunda ameliyat hazırlıkları başlamaktadır. Ameliyattan önce operasyonun avantajları ve dezavantajları değerlendirildikten sonra hastaya bildirilmektedir. Hastanın bu verileri onayladığına dair yazılı olarak belirttiği dilekçe ile operasyon hazırlıkları başlatılmaktadır.

 • Ameliyat sonrası yara iyileşmesi bakımından birkaç gün duş alınamayacağı için hastalarımın ameliyattan önceki gece ya da sabah duş almasını öneriyorum.
 • Ameliyattan önce bağırsak temizliği önermiyorum. Ameliyat sırasında ve sonrasındaki olası komplikasyonları önlemek için birkaç gün önce beslenme ile ilgili özel düzenlemeler yapıp ameliyat sonrası da benzer beslenme şekline devam edilmesini öneriyorum.
 • Kalın bağırsak operasyonundan önceki gece yarısında itibaren, hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Yalnızca önerdiğimiz şekilde ilaçlarınızı almanız gerekir.
 • Kronik bir hastalığa bağlı olarak kullanılan aspirin, kan inceltici ilaçlar, anti- enflamatuar ve E vitamini takviyesi gibi ilaçların ameliyattan bir hafta önce bırakılması gerekir.
 • Sigara kullanıyor iseniz bu süre zarfında mutlaka bırakılmasını öneriyorum.
 • Emboli riskini önlemek için ameliyat öncesi, kanama riskini artırmadan kanı sulandırabilen ilaçlar başlıyoruz ve ameliyat sonrası bir süre devam ediyoruz.

Laparoskopik kalın bağırsak ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Laparoskopik kolon cerrahisi genel anestezi altında yapılır. Göbek içerisinden iz kalmayacak şekilde 1 cm’lik kesi yapılarak ince bir kanül (port) ile karın içine girilir. Laporoskop adı verilen küçük bir teleskop ile karın içi organlarını görüntülenmesi sağlayan ve büyüten cihaz, kanülden içeri sokulur. Cerrahın içeride çalışabilmesi ve kalın bağırsağın çıkartılabilmesi için karın bölgesine 3-4 adet 5mm – 1cm  büyüklüğünde delikler açılarak ek kanüller yerleştirilir. Tüm operasyon kanüller içerisinden geçen cerrahi aletler vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.

Kalın bağırsak kanseri durumunda kanserli dokuya dokunmadan, öncelikle ilgili bağırsak bölümünü besleyen kan damarları bağlanır (No-touch tekniği). Ardından ilgili tüm lenf bezleri ile beraber kanserli bağırsak kısmı, sağlam bağırsak dokusunu da içerecek genişlikte çıkarılır. Kalın bağırsak çıkarıldıktan sonra geride kalan bağırsak uçları, özel aletler ile birbirine bağlanır (Anastomoz).

Laparoskopik cerrahisinde risk oluşturan faktörler nelerdir?

Her hasta kapalı ameliyat için uygun olmayabilir. Özellikle aşağıdaki faktörler doğrultusunda laparoskopik cerrahi uygulanırken, açık ameliyata dönme ihtimali ve bazı komplikasyonlar gündeme gelmektedir:

 • Aşırı kilo (obezite)
 • Daha önce geçirilmiş karın içi operasyonların neden olduğu yapışıklıklar
 • Ameliyat esnasında kanama
 • Hastada kan pıhtılaşma bozukluğu olması
 • Çok sayıda büyük tümörler

Operasyondan sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar nelerdir?

 • Enfeksiyon
 • Kanama
 • Kalın bağırsağın bağlandığı yerden kaçak olması
 • İnce bağırsak, üreter ya da mesane gibi komşu organların zarar görmesi
 • Emboli riski

Yukarıdaki olası durumların erken dönemlerde fark edilmesi sağlık açısında büyük önem kazanmaktadır. Operasyondan sonra karın ağrısı, yüksek ateş ve rektal kanama durumunda mutlaka doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir.

Laparoskopi kalın bağırsak operasyonundan sonra doktora başvurulması gereken durumlar nelerdir?

 • Ateşin 39 derecenin üstünde olması
 • Anüsten kanama olması
 • Ağrı kesicilerin yetersiz olduğu şiddetli ağrı durumu
 • Karın şişliğinin artması
 • Titreme
 • Bulantı ve kusma halinde vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.