Laparoskopik cerrahi

Tıbbın ilerlemesi ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber genel cerrahi uygulamaları da gelişmiştir. Laparoskopik cerrahi uygulamalarda hastanın yaşadığı ağrılar büyük oranda azalmış ve uzun süre hastanede yatmayı gerektirecek durumlar da ortadan kalkmıştır. Yara izleri, açık ameliyat yöntemlerine göre daha az estetik kaygı oluşturmaktadır. Günümüzde genel cerrahiyi ilgilendiren birçok ameliyat laparoskopik yöntemle daha güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

Bu ameliyat yöntemi, alışılmış geniş ve derin kesiler yerine, birkaç farklı noktadan vücuda yerleştirilen trokarların (ince tüpler) içinden sokulan aletler ve kamera yardımı ile  gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik cerrahi hem tanı, hem de tedavi imkanı sağlamaktadır. Karın içinin aydınlatılmasıyla hastalıkları doğrudan gözlemleme imkanı da sağlanmaktadır. Bunun dışında karnın çeşitli bölgelerine açılan 5-15 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da sağlanır. Laparoskopik cerrahi halk arasında kansız veya bıçaksız ameliyat olarak da bilinir.

Laparoskopik cerrahi uygulaması nasıl yapılır?

Laparoskopik ameliyatlar genel anestezi altında yapılmaktadır. Hasta uyutulduğu için cerrahi işlem esnasında hiçbir ağrı veya acı söz konusu olmaz. Laparoskopik işlemler için bir laparoskopi ünitesine ihtiyaç vardır. Laparoskopi ünitesinin yanında uygun el aletleri ile birlikte, deneyimli cerrah ve profesyonel ekibe de ihtiyaç vardır. Laporoskopi ünitesi, karnın görüntülenmesini sağlayan kamera, soğuk ışık kaynağı ve karnın içine hava veren insüflatör ile monitör ve video görüntü kaydedicisinden oluşmaktadır.

Laparoskopik müdahale için önce karın içi, karbondioksit gazı ile şişirilir. Bu işlemin ardından ucunda ışık olan teleskop kamerası ile karın içi incelenir. Trokarlardan (ince tüpler) girilen aletlerle monitöre bakılarak ameliyat gerçekleştirilir. Kamera sayesinde kat kat daha büyük ve ayrıntılı görüntü elde edilir. Böylelikle karnın içindeki yapılar daha ince detaylarına kadar görülebilir. Teknolojik altyapının ve tıbbın imkanlarının gelişmesi ile laparoskopik ameliyatlar daha güvenli tamamlanabilmektedir.

Laparoskopik cerrahinin avantajları

  • Laparoskopik ameliyatlar diğer ameliyat uygulamalarına göre başta kanama ve enfeksiyon olmak üzere daha az yan etkiye neden olmaktadır.
  • Laparoskopik ameliyatlarda daha az doku hasarı olmaktadır. Doku hasarının az olması da hastanın daha kolay ve hızlı iyileşmesini sağlamaktadır.
  • Laparoskopik ameliyatlar sonucunda hastanın daha az ağrısı olmaktadır. Hasta böylelikle daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duymaktadır.
  • Açık ameliyatlar sonucunda hastanın karnında oluşan karın içi yapışıklıklar laparoskopik ameliyattan sonra daha az görülmektedir.
  • Laparoskopik cerrahi yönteminde hastanın hastanede yatış süresi de daha kısadır.
  • Ameliyat kesisinden fıtık gelişme ihtimali laparoskopik ameliyatlarda açık ameliyata göre çok daha düşüktür.